Reifreann i ndáil le foirceannadh toirchis a rialáil

Lá na Vótaíochta: 25 Bealtaine 2018

Back to top

Ar an Aoine, 25 Bealtaine 2018, iarrfar ort vóta a chaitheamh ar thogra chun Bunreacht na hÉireann a athrú. Baineann an t-athrú beartaithe ar an mBunreacht le foirceannadh toirchis a rialáil. Tá saoránaigh Éireannacha a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát agus a bhfuil a n-ainmneacha ar an gclár toghthóirí i dteideal vóta a chaitheamh.

Ceisteanna Coitianta

Seo rogha de na ceisteanna is minice a chuirtear orainn sa reifrinn.

An Treoirleabhar Neamhspleách Ar an Reifreann Maidir Le Foirceannadh Toirchis a Rialáil

An nuacht is déanaí maidir leis an Reifreann

An nuacht agus na preaseisiúintí is déanaí ón gCoimisiún ar an reifreann i ndáil le foirceannadh toirchis a rialáil.

Féach níos mó

Seiceáil an clár

Ní féidir clárú le vótáil níos mó. Mura bhfuil tú cinnte cé acu atá nó nach bhfuil tú i dteideal vótáil sa reifreann, nó cé acu atá nó nach bhfuil tú cláraithe ag an seoladh ceart, féadfaidh tú é sin a dheimhniú ach clár na dtoghthóirí a sheiceáil.